Kantor Alior czyli jak złupić klienta na 105 zł prowizji za nic.

Rezerwowałem hotel za 79€, Kantor Alior skasował mnie na 105 zł prowizji (30% transakcji). Studium przypadku.