Czas sie rozstac z…

Czas sie rozstac z barclays,
#uk #barclays #banki #teczowapropaganda #wszedziesiewpierdalaja